مدارس

30 بهمن, 1393
معانی رمزی آب در نقاشی کودکان

معانی رمزی آب در نقاشی کودکان

معانی رمزی آب در نقاشی کودکان | روانشناسی دات کام آب سرچشمه­ ی حیات است و در نقاشی معرف قدرت زنانه، مادر رمزی یا مادر واقعی است. همچنین آب معرف جهان هیجان­ها، دریافت­های حسی و نیروی تخیل است. دریاچه یا اقیانوس، نیاز به حمایت مادرانه را برجسته می­سازند.
30 بهمن, 1393

کشتی و هواپیما در نقاشی کودکان

کشتی و هواپیما در نقاشی کودکان | روانشناسی دات کام