مهدی حسينی

20 مرداد, 1396

موسیقی درمانی و بازتوانی شناختی

  در طی چند ساله اخیر یافته های مطالعات موسیقی درمانی نورولوژیک پا به عرصه مداخلات و بازتوانی های مختلف از جمله بازتوانی شناختی گذاشته است. […]
27 اسفند, 1395

نقاشی کودکان و مفاهیم آن

نویسنده: آنا اولیوریو فراری ترجمه: عبدالرضا صرافان این کتاب بررسی عناصر ناشی کودکان می پردازد. هنردرمانگران و روانشناسان کودک معمولاً از نقشی های کودکان به عنوان […]
27 اسفند, 1395

تفسیر نقاشی‏ های فرافکن: رویکرد مبتنی بر روان شناسی خود

نویسنده: مارین لایبوویتز ترجمه: ژانت هاشمی آذر نقاشــى‌هاى فرافکن، معمولاً به عنوان روشــى براى اندازه گیرى تغییر حاصل از رواندرمانى به کار مى‌روند. با این حال، دربارۀ […]
27 اسفند, 1395

ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمون های ترسیمی

نویسنده: پریرخ دادستان نقاشی کودک یک پیام است،‌ آنچه او نمی تواند به لفظ در آورد به وسیله نقاشی به ما انتقال می دهد. بررسی و درک […]