سایکودراما

29 تیر, 1396

نمایش درمانی و درمان اختلال استرس پس از سانحه

30 بهمن, 1393

اعضا و ارکان سایکودرام

اعضا و ارکان سایکودرام | روانشناسی دات کام
30 بهمن, 1393

پسیکو درام یا روان نمایش گری

پسیکو درام یا روان نمایش گری | روانشناسی دات کام ما تلاش می کنیم شخص را از خودش خارج کنیم ، یعنی رهائی از دام نگرش های کهنه و رسوب کرد. بهترین راه حل ایجاد فاصله بین شخص و هویت اوست. اینکه چگونه می توان یک شخص افسرده را حداقل لحظه ای از افسردگی اش منفک نمود، نکته مهمی است.
12 مهر, 1393

تفاوت نمایش با نمایش درمانی

تفاوت نمایش با نمایش درمانی | روانشناسی دات کام