نوروفیبروماتوز نوع 1

روانشناسی دات کام | روانشناسی برای همه
پرسشنامه اعتیاد اینترنتی کیمبرلی یانگ
21 فروردین, 1394
آسیب پذیری کودکان | روانشناسی دات کام
آسیب پذیری کودکان
21 فروردین, 1394
نوروفیبروماتوز | روانشناسی دات کام

نوروفیبروماتوز | روانشناسی دات کام

نوروفیبروماتوز | روانشناسی دات کام

نوروفیبروماتوز | روانشناسی دات کام

نوروفیبروماتوز نوع 1

 نوروفیبروماتوز نوع 1،  اختلال اتوزومی( کروموزوم همتا) غالب با احتمال بروز یک نوزاد از هر 3500 تولد است. نوروفیبروماتوز نوع 1، بیماری ای با حالت های بسیار متغیر و عوارض بسیار زیاد است. یک عارضه رایج در این بیماری مشکلات عصبی-روانشناختی ، شامل؛ تاخیرهای تحولی و دشواریهای یادگیری است که 60 درصد بیماران آن را تجربه می کنند . نوروفیبروماتوز نوع1 بواسطه جهش ژنی در کروموزوم 17 که مسئول رمز گذاری نوروفیبرومین است ایجاد می شود . این کروموزوم همچنین در رشد تومورهای نوروکوتانئوس و نابهنجاریهای سیستم عصبی مرکزی هم درگیر است. تشخیص این بیماری نیازمند حداقل 2 نشانه از نشانه های زیر است : (الف)وجود لکه های شیرقهوه ای و کک مک در زیر بغل و کشاله ران (ب) دویا چند نوروفیبروم (تومورهای خوش خیم نوروفیبروماتوز) پوستی(ج) یک نوروفیبروم شبکه ای(د) دو یاچند هامارتوم عنبیه (ک) گلیومای چشمی(گ) وجود ضایعه بدنی خاص و (ل) خویشاوندان درجه یک مبتلا به نوروفیبروماتوز نوع 1 .اگرچه ویژگی های جسمی-پزشکی برای افراد مبتلا به نوروفیبروماتوز مسئله ساز است ،اما بیشترین شکایت ها از طرف والدین دارای فرزند مبتلا به نورو فیبرو ماتوز نوع 1 پیرامون مسائل رفتاری و عصبی-روانشناختی در این کودکان می باشد . کودکان مبتلا به این بیماری نسبت به جمعیت عمومی، نیازمند دریافت مداخلات بیشتر  در حیطه یادگیری ، رفتار ، صحبت کردن و مشکلات حرکتی در مدرسه هستند . تحقیقات نشان داده اند که کودکان در سن مدرسه مبتلا به این بیماری ،در توانایی های حرکتی ظریف، ضعف بسیار بیشتری را نسبت به خواهر یا برادر غیر مبتلای خود دارند . علاوه بر این، این کودکان، نسبت به مشکلات توجه در معرض خطر بیشتری در مقایسه با جمعیت عمومی قرار دارند :بطوری که یک سوم تا نیمی از کودکان مبتلا به این بیماری در دوران مدرسه ابتدا تشخیص اختلال نقص توجه –بیش فعالی را دریافت می کنند .

 

توانمندیهای حرکتی ظریف در کودکان مبتلا به نوروفیبروماتوز نوع 1

 تمامی تحقیقات گذشته در مورد مهارت های حرکتی ظریف، متمرکز بر بررسی مشکلات کودکان سن مدرسه و عمدتا بیانگر فاصله این گروه از جمعیت عادی  بوده است . به عنوان مثال سیمونز و همکاران ، اختلال های قابل توجهی را در انجام وظایف روانی-حرکتی پیچیده در کودکان مبتلا به این بیماری در سنین 7 تا 11 سال یافتند ، یا جاسمن و همکاران در سال 2010، فرایند و تولید دست نوشته ها در کودکان 8 تا 16 ساله مبتلا به این بیماری را مورد تحلیل قرار داردند که نتایج نشان دهنده تفاوت ها میان این کودکان و جمعیت عمومی بود . در تحقیقی هم که توسط جانسون و همکاران در سال 2010 به روی 26 کودک مبتلا در سنین 4 تا 15 سال صورت گرفت ، نتایج به شکلی چشمگیر نشانگر نمرات پایین تر این گروه نسبت به جمعیت نرم یا هنجار درترکیبی از مهارت های حرکتی مطابق با آزمون برونینکز –اوزرتسکی ورژن 2 (BOT-2) بود .نتایج این پژوهش نشان می داد که  بیشترین اثرات و تخریب های بیماری در این کودکان در ، دقت حرکتی ظریف ، هماهنگی اندام فوقانی، هماهنگی دوجانبه، تعادل ،سرعت اجرا/چابکی و قدرت دیده می شود .

توجه در کودکان مبتلا به نورو فیبروماتوز نوع 1

کودکان مبتلا به نوروفیبروماتوز نوع 1 سه برابر بیشتر از خواهر و برادر غیر مبتلای خود در معرض دریافت تشخیص اختلال نقص توجه – بیش فعالی قرار دارند.  نسبت بالای دشواریهای توجه در این جمعیت ، مشکلات توجه را به مشخصه اصلی ناهنجاریهای شناختی – رفتاری در این اختلال مبدل ساخته است ، هرچند را بطه نوروفیبروماتوز نوع 1 و اختلال نقص توجه-بیش فعالی هنوز هم مبهم است . تعدادی چند از مطالعات دشواریهای توجه در کودکان خردسال مبتلا به نوروفیبروماتوز نوع 1 را مورد ارزیابی قرار داده اند. سانگستر و همکاران توانایی توجه کودکان 4 تا 6 سال مبتلا به این بیماری را در حین انجام تحقیقات گسترده تر پیرامون کارکردهای شناختی رفتاری آنها، مورد بررسی قرار دادند .عملکرد 26 کودک مبتلا با عملکرد 21 کودک غیر مبتلا  بر مبنای ارزیابی توجه پایدار به وسیله آزمون عملکرد مداوم کودکان خردسال کانرز ، ورژن 5 وگزارشات والدین از دشواریهای توجه فرزندشان مورد مقایسه قرار گرفت .گروه مبتلا نسبت به گروه غیر مبتلا ضعف بیشتری را در حیطه های ،خطای حذف ، خطای زمان واکنش و تغییر پذیری نشان داد .کودکان مبتلابه این بیماری، نسبت به همسالان خودبا احتمال بیشتری ممکن است که بر مبنای نتایج آزمون عملکرد مداوم کودکان خردسال کانرز ، ورژن 5  (با احتمال 58% درجمعیت مبتلادر مقابل 15% در جمعیت غیرمبتلا )در گروه مستعد مشکلات توجه قرار گیرند .

مهارتهای حرکتی ظریف و توجه

اکثر مطالعات پیرامون رابطه مهارت های حرکتی ظریف و توجه متمرکز بر کودکان سن مدرسه ودر رابطه با اختلال نقص توجه-بیش فعالی ، بوده است. به عنوان مثال در یک  تحقیق کالف و همکارانش در دو زمینه وظایف کنترل حرکتی ظریف سطح پایین ، وظایف کنترل حرکتی ظریف سطح بالا و وظایف سرعت حرکت کودکان5-6 ساله در معرض خطر اختلال نقص توجه –بیش فعالی را با کودکان غیر مبتلا،و کودکان مبتلا به سایر اختلالات آسیب شناختی مورد مقایسه قرار دادند و نتایج حاکی از این بود که این کودکان 5-6 ساله که بعدها تشخیص اختلال نقص توجه –بیش فعالی را دریافت کردند ، دقت کمتر و تغییر پذیری بیشتر در دو زمینه توانمندی های حرکتی ظریف داشتند اما تفاوتی بین گروه ها در زمینه وظایف سریع حرکتی مشاهده نشد .کالف و همکارانش چنین استدلال کردند که کودکان خردسال در معرض اختلال نقص توجه –بیش فعالی نقص بیشتری را در مهارت های حرکتی هنگام بالابودن سطح وظیفه حرکتی از خود بروز می دهند .همانطور که از نتیجه این تحقیق  و تحقیقات مشابه پیداست ،بین توانایی حرکتی ظریف و توجه رابطه وجود دارد. هرتحقیقی از روش ازمایشی مختص به خود استفاده کرده است .

Christy L. Casnara, Kelly M. Jankeb, Faye van der Fluita, Natalie G. Breia & Bonita P. Klein-Tasmana.(2014)Relations between fine motor skill and parental report of attention in young children with neurofibromatosis type 1. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology.

 

 

 

 

سایت هنردرمانی
سایت هنردرمانی
تخصصی ترین سایت در زمینه روانشناسی ، هنردرمانی و شاخه های وایسته به آن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

كد امنيتي :به عدد وارد كنيد: