تفسیر نقاشی‏ های فرافکن: رویکرد مبتنی بر روان شناسی خود

ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمون های ترسیمی
27 اسفند, 1395
نقاشی کودکان و مفاهیم آن
27 اسفند, 1395

نویسنده: مارین لایبوویتز

ترجمه: ژانت هاشمی آذر

نقاشــى‌هاى فرافکن، معمولاً به عنوان روشــى براى اندازه گیرى تغییر حاصل از رواندرمانى به کار مى‌روند. با این حال، دربارۀ پایایى و روایى آنها، شــواهد منفى زیادى وجود دارد. پس چرا به این فراوانى اســتفاده مى‌شوند؟ به نظر مى‌رسد که پاسخ تا حدى در تجربه آزماینده نهفته است، تجربهاى که در آن، نقاشــى‌ها در انعکاس اطلاعات ارزشمند دربارۀ نقاش، بسیار جذاب مینماید. براى مثال، خانه اى بدون راه رســیدن به آن، با در باریک و پنجره هاى کم یا پوشیده و بدون دودکش، حس انزواى سترونى را مى‌رساند که رها شدن از آن دشوار است. هدف این کتاب، تدارک کار با مجموعه نقاشــى‌هایى است که ورود دانشجویان یا متخصصان بالینى را به دنیاى ذهنى مراجع ممکن مى‌ســازد، دنیایى که از بیان کلامى مراجع ممکن اســت به آســانى قابل تشخیص نباشد.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

كد امنيتي :به عدد وارد كنيد: